Zwinne zarządzanie projektami. Część V: Agile - porównanie metodyk
Menu Zamknij

Zwinne zarządzanie projektami. Część V: Agile – porównanie zwinnych metodyk zarządzania projektami

Metodyki zwinne

W poprzednich częściach serii opisywałam metodyki znajdujące się po lewej stronie parasola Agile. Zajmowaliśmy się tzw. lżejszymi metodykami zwinnymi, czyli organizacją pracy na poziomie zespołu. W tym wpisie przedstawię wybrane metodyki zarządzania całymi projektami, czyli szersze podejście zwinne. Będzie trochę teorii. Porównamy również metodyki zwinne z klasycznymi i zastanowimy się, jak dopasować je do projektu.

Spis treści:

 1. Metodyki zwinne zarządzania projektami
  • Porównanie metodyk zwinnych
  • Scrum of Scrums (SoS)
  • Large Scale Scrum (LeSS)
  • AgilePM (DSDM)
 2. Jak dobrać odpowiednią metodykę zwinną?

Metodyki zwinne zarządzania projektami

Pewnie się zastanawiasz, czy sam Scrum albo kanban nie byłyby nam wystarczające? W końcu dobrze organizują pracę zespołu i pozwalają zapanować nad zadaniami. Owszem, ale to za mało, aby poprowadzić złożone przedsięwzięcia.

Niektóre przedsięwzięcia będą zbyt duże, aby mogły być zrealizowane przez jeden zespół. Projekty często wymagają koordynacji wielu zespołów, podwykonawców oraz klienta. Wiemy też, że na przykład powiększenie zespołu scrumowego o kolejne osoby, nie rozwiąże problemu. Nie bez powodu nie zaleca się przekraczania pewnej ilości osób w zespole. Nie oznacza to jednak, że musimy całkowicie zrezygnować ze Scruma czy też podejścia zwinnego jako takiego.

Metodyki zwinne – porównanie

Wypracowano sposoby skalowania zarówno samego Scruma, jak i Agile do złożonych środowisk projektowych. Nie sposób opisać ich wszystkich w jednym wpisie, dlatego dzisiaj przybliżę tylko kilka wybranych.

Metodyki zwinne zarządzania projektami


OpisZastosowanie
SoSMetodyka pozwalająca skalować Scruma.Koordynacja wielu zespołów Scrum pracujących nad tym samym projektem lub kilkoma zależnymi od siebie projektami.
LeSSSkalowanie Scruma; do 72 osób (8 zespołów do max 9 osób). W wersji Huge możliwe jest skalowanie nawet projektów złożonych z kilku tysięcy osób.Koordynowanie wielu zespołów scrumowych pracujących nad jednym produktem.
SAFePozwala zarządzać projektami liczącymi 50 osób i więcej (nawet bardzo złożone projekty).Metodyka pozwala na zwinne zarządzanie dużymi i bardzo dużymi projektami w złożonym otoczeniu.
AgilePM (DSDM)Koncentracja na potrzebie biznesowej; dostarczanie produktu dobrej jakości.Środowisko wymagające zorganizowanej kultury korporacyjnej; wymagany pełny cykl życia projektu.
Prince2AgileDostępna certyfikacja na poziomie Foundation i Practitioner.Organizacje, które stosują PRINCE2, ale chcą skorzystać też z zalet zwinnych metodyk.

Scrum of Scrums – SoS

Skalowanie polega na zapewnieniu komunikacji, przepływu informacji oraz zsynchronizowanego planowania pracy pomiędzy wieloma zespołami projektowymi. Jednocześnie nadal kładzie się nacisk na unikanie zbędnej formalizacji, czy też tworzenia nadmiaru dokumentacji.

Podstawowym sposobem, który ma zapewnić synchronizację, są spotkania SoS – odpowiednik Daily Scrum. Tylko zamiast wszystkich członków zespołów, uczestniczą w nim wybrani przedstawiciele każdego zespołu (najczęściej Scrum Masterzy). W takim spotkaniu mogą uczestniczyć również osoby spoza zespołów scrumowych, ale istotne dla zapewnienia jakości rozwiązania np. – przedstawiciele biznesu czy marketingu.

Częstotliwość spotkań jest ustalana w zależności od złożoności projektu i napotykanych przeszkód. Formuła zazwyczaj jest podobna do Daily – następuje wymiana informacji o tym, co udało się zrobić od ostatniego spotkania. Co zostało zaplanowane i jakie problemy napotkały zespoły. Poruszane są przede wszystkim zagadnienia mające wpływ na pracę innych zespołów.

Large Scale Scrum – LeSS

Inną metodyką pozwalającą na skalowanie Scrum jest LeSS. W przeciwieństwie do SoS, gdzie koordynowano zespoły pracujące nad jednym projektem lub kilkoma powiązanymi projektami, LeSS zaprojektowany został do koordynacji wielu zespołów pracujących nad jednym produktem (!). Różnica polega na tym, że w SoS może być wiele produktów, w LeSS tylko jeden. Mocny nacisk kładzie na to, aby zespołu skupiały się na całościowym ujęciu produktu, a nie wyłącznie na swoim zakresie.

Zatem LeSS to nadal Scrum, tylko zapewniający skoordynowaną pracę wielu zespołów pracujących nad jednym produktem. Skoro jest jeden produkt, również Product Backlog jest wspólny dla wszystkich zespołów i jest wyłącznie jeden Product Owner. Wszyscy pracują w obrębie tego samego Sprintu, w którym ustalany jest jeden, wspólny przyrost. Wszystkie zespoły mają zdefiniowane też takie same Definition of Done. Jak widać i jak podkreślają autorzy, LeSS to nadal Scrum, tylko w nieco większej skali.

Różnice pomiędzy Scrumem w obrębie jednego zespołu, a LeSS są następujące:

 • Planowanie podzielone zostało na dwie fazy. Pierwsza faza odbywa się z udziałem wszystkich zespołów i polega na podzieleniu przyrostu Sprintu między zespoły. Jest to też moment, kiedy ustala się elementy wymagające współpracy pomiędzy zespołami. Druga faza planowania odbywa się już w obrębie samego zespołu i polega na podziale i rozplanowaniu pracy w danym sprincie.
 • Daily Scrum również odbywa się indywidualnie na poziomie zespołu. Jednak, mając na uwadze, że niektóre zadania mogą wymagać wymiany informacji pomiędzy zespołami, często reprezentanci blisko współpracujących zespołów uczestniczą w tych ceremoniach.
 • Koordynacja – nie jest sformalizowana, twórcy zakładają jej maksymalne uproszczenie, rozmowy, szybkie załatwianie spraw zamiast ton dokumentacji: „Just Talk, Communicate in Code, Travelers, Open Space, and Communities.”
 • W Less zdefiniowane są jeszcze Overall PBR, czyli Wspólne Porządkowanie Backlogu Produktu oraz Product Backlog Refinement, czyli Porządkowanie Backlogu Produktu na poziomie zespołu. Wspólne porządkowanie to spotkanie Product Ownera z przedstawicielami zespołów. Omawiane jest prawdopodobieństwo dostarczenia poszczególnych elementów Product Backlogu.
 • Demo Sprintu odbywa się wspólnie ze względu na jednego Product Ownera. W demo mogą brać również udział przedstawiciele interesariuszy. Ze względu na mnogość zespołów zamiast pojedynczego prezentowania wyników pracy proponuje się np. przyjęcie formy targów, wystawy czy też bazarku, gdzie każdy zespół ma swoją przestrzeń, na której prezentuje wyniki.
 • Wspólna retrospekcja (Overall Retrospective) – w przeciwieństwie do spotkania w pojedynczym zespole, wspólna retrospekcja ma na celu objęcie całego systemu, a nie poziomu pojedynczych zespołów. W spotkaniu uczestniczą Scrum Masterzy oraz wybrani przedstawiciele każdego zespołu.

AgilePM (DSDM)

„Najlepsza wartość biznesowa wyłania się, gdy projekty są powiązane z jasnymi celami biznesowymi, często dostarczają korzyści, a także angażują do współpracy ludzi zmotywowanych i umocowanych”.

Jest to metodyka powstała we współpracy z DSDM Consortium (ang. Dynamic Systems Development Method). Powyższy cytat to filozofia, która za nią stoi. Poza filozofią na AgilePM składają się jeszcze pryncypia (jest ich 8). Czym są pryncypia? Są to zasady, wartości, jakimi kierowano się określając podstawy dla tej metodyki:

 • Koncentruj się na potrzebie biznesowej – dbaj o to, aby projekt miał uzasadnienie biznesowe i aby było wiadomo „Po co to robimy”.
 • Dostarczaj na czas – z czasem nie negocjujemy, ustalone ramy czasowe są sztywne, nieprzekraczalne.
 • Współpracuj – pamiętaj o tym, jak ważna jest współpraca między klientem i dostawcą.
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości – jakość ma być wystarczająca, by zaspokoić potrzeby klienta.
 • Buduj przyrostowo od solidnych podstaw – pamiętaj o tym, aby na samym początku przeanalizować i wystarczająco zaprojektować rozwiązanie. Wystarczająco, czyli na tyle dokładnie, żeby mieć podstawy do dalszej pracy i nadać kierunek naszemu rozwiązaniu.
 • Rozwijaj iteracyjnie – od czegoś trzeba zacząć, w końcu nic nie jest doskonałe za pierwszym razem.
 • Komunikuj się ciągle i jasno – wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak duże problemy powoduje zła komunikacja i niewłaściwy przepływ informacji.
 • Demonstruj kontrolę – bynajmniej nie chodzi tu o próbę sił. :) Chodzi o to, aby każdy z członków projektu, świadomie pokazywał, że wie, co się dzieje, czym się zajmuje i jaka jest jego rola.

Oprócz pryncypiów, które wyznaczają nam wartości, jakimi powinniśmy się kierować, metodyka AgilePM definiuje proces, role oraz obowiązki, produkty oraz kluczowe praktyki. Opisuje również sposób planowania oraz kontroli.

Proces, role oraz obowiązki, produkty oraz kluczowe praktyki

 • Proces – definiuje cykl życia projektu. Opisuje fazy:
  • Przed projektem
  • Wykonywalność
  • Podstawy
  • Rozwój ewolucyjny
  • Wdrożenie
  • Po projekcie
 • Role i obowiązki – opisuje zadania ludzi w projekcie. Wyróżniamy role poziomu projektu, role zespołu i role wspierające.
 • Produkty DSDM – są to wszystkie produkty biznesowe, zarządcze oraz rozwiązania techniczne powstałe w czasie projektu.
 • Kluczowe praktyki – w AgilePM to: rozwój iteracyjny, priorytety MoSCow, timeboxing, modelowanie oraz warsztaty facylitowane.

Ponieważ metodyka definiuje wiele ról i produktów oraz złożony proces, na końcu wpisu zamieszczam linki do wartościowych źródeł na ten temat. W ramach wstępu warto wiedzieć, że istotnym jej elementem jest stosowanie Timeboxów (są to odpowiedniki iteracji/Sprintów w Scrumie). Istotne są również priorytety nadawane wymaganiom w celu sprawnego ustalania zakresu Timeboxa. Warto również pamiętać, że przy zwinnym dostarczaniu produktów klient płaci za pracę zespołu, a nie za produkt. Produkt powstaje w kolejnych iteracjach. Jego zakres jest zmienny w czasie trwania projektu – mogą zmieniać się priorytety oraz koncepcja rozwoju produktu. Natomiast czas, koszt oraz jakość nie podlegają negocjacjom.

Zarządzanie dla WA poradnik

Jak dobrać odpowiednią metodykę?

Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć, będzie „Zwinnie czy tradycyjnie?”. We wprowadzeniu do Agile wspominałam już, kiedy najlepiej wybrać Agile i jakie są główne różnice między metodykami zwinnymi i tradycyjnymi. Nie zawsze organizacja, otoczenie, w którym będziemy przeprowadzać projekt, chce i będzie gotowe na wprowadzenie zwinnych metodyk. Czasem metodyka może być nam narzucona i nie będziemy mieć na nią dużego wpływu – różnie to bywa.

Aby dopasować metodykę do projektu musimy odpowiedzieć sobie na wiele pytań.

Skala

 • Jaka jest skala naszego projektu?
 • Czy jest to dość proste rozwiązanie, czy też dostarczenie produktu, czy może musimy zapewnić cały cykl życia projektu?
 • Czy to przedsięwzięcie dla jednego, czy dla wielu zespołów?

Czas realizacji

 • Czy wymagane jest, aby produkt lub jego część zostały dostarczone jak najszybciej?
 • Czy możemy sobie pozwolić na długie oczekiwanie na gotowy, kompletny produkt?
 • Czy czas jest krytycznym czynnikiem w projekcie, czy ważniejsze będzie dostarczenie pełnego zakresu, nawet kosztem wydłużonego czasu?

Formalizacja, dokumentacja

 • Jak dużej formalizacji wymaga nasze otoczenie?
 • Czy musimy uwzględniać np. wymogi organizacji dotyczące dokumentacji, procedur decyzyjnych lub organizacji zespołów?

Zależności

 • Czy nasz projekt zależy od innych projektów? Czy jest częścią czegoś większego?
 • Czy musimy skoordynować jeden duży projekt, czy wiele powiązanych projektów?
 • Czy wymaga integracji np. różnych programów i rozwiązań?

Ograniczenia

 • Jak wygląda proces decyzyjny w organizacji?
 • Jak zmienne jest otoczenie?
 • Jakie są wymagania odnośnie jakości i terminów?

Zakres i zmiany

 • Jak dobrze zdefiniowany jest cel i zakres projektu?
 • Czy zakres jest stały, czy zmienny? Czy spodziewamy się wielu zmian zakresu w czasie trwania projektu?

Jak widać, jest wiele aspektów, które należy uwzględnić przy wyborze metodyki. Każda z nich powstała z nieco innych powodów i ma nieco inne przeznaczenie. Każdy wybór będzie miał też plusy oraz minusy.

Przydatne linki i źródła:

Magda Nicgorska, Zdalny Manager

Zamieniam problemy na rozwiązania. Pomagam małym firmom w organizacji pracy i prowadzeniu projektów. Pomogę Ci dobrać odpowiednią do możliwości metodykę, narzędzia oraz rozplanować zadania tak, by każdy wiedział, co ma robić. Mogę też poprowadzić dla Ciebie cały projekt.
Zajmuję się tym, na co zazwyczaj brakuje czasu, tak byś mógł skupić się na swoim biznesie.

W międzyczasie chętnie dzielę się wiedzą, więc jeśli interesuje Cię tematyka zarządzania, koniecznie zajrzyj na mojego bloga o zarządzaniu dla początkujących.

Znajdziesz mnie też na Instagramie i Facebooku.

Powiązane Wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *